Administratie Belastingen Loonadministratie Onlineboekhouden Bedrijfsadvies | Kubus. Vierkant achter uw zaak. | Vestiging Lelystad 0320-257529|lelystad@kubus.nl
Administratie2017-08-21T10:21:31+00:00

Administratie. Dat is wat wij graag voor u verwerken.

Iedere ondernemer is verplicht een boekhouding te voeren om zodoende de noodzakelijke belastingaangiften te kunnen doen. Deze administratie mag op een stukje kladpapier gevoerd worden als maar duidelijk is hoe de noodzakelijke belastingaangiften tot stand zijn gekomen uit deze administratie. De administratie vormt dus de basis van deze belastingaangiften.

Maar de ondernemer van tegenwoordig die snel moet kunnen schakelen, beslissingen moet kunnen nemen over investeringen, financieringen, inspelen op nieuwe ontwikkelen etc. moet toch ook wel een goed en up to date inzicht in zijn boekhouding hebben. En een administratie voeren wordt vaak gezien als een vervelende en tijdrovende klus wat discipline en druk met zich meebrengt.

De boekhouding is dus niet alleen nodig om de noodzakelijke belastingaangiften te doen maar ook nodig om de ondernemer zijn onderneming goed te laten sturen, door te ontwikkelen, te voldoen aan verplichtingen naar leveranciers en afnemers etc.

En als de belastingdienst wil controleren hoe de aangiften tot stand zijn gekomen en of ze juist zijn is het ook wel gemakkelijk als er snel in de boekhouding kan worden gecontroleerd. Is dit niet mogelijk dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor de ondernemer. De belastingdienst werkt dan met “ omkering bewijslast” en zal dan op basis van haar bevindingen de omzet en winst vaststellen, waarover zij dan weer de verschuldigde belasting zal berekenen.

Tevens dient u als ondernemer te voldoen aan de bewaarplicht van de administratie en alle bescheiden die daartoe behoren.

administratie

Afspraak Maken?

Bel ons gerust voor het maken van een kosteloze kennismaking.

0320-257529